Lielos uzņēmumos ir daudz darbinieku, katram ir kāda atbildības joma, specifiskas zināšanas, kas šiem pienākumiem nepieciešamas. Lai izveidotu šādu uzņēmumu, vajadzīgs daudz laika un arī lieli finanšu līdzekļi, lai algotu speciālistus. Tāpēc arī daudzi, kuriem ir biznesa idejas, nobīstas un nemaz nesāk neko darīt. Tomēr ir taču iespēja sākt ar mazumiņu, izveidot mikrouzņēmumu vai kļūt par pašnodarbināto. Sākt veidot to, no kā vēlāk var izveidoties kaut kas lielāks.

bizness plansMaza uzņēmuma priekšrocība ir tā, ka paši visu pārzināt un pārvaldāt. Bet tas nozīmē arī to, ka atbildība par visu ir viena vai dažu cilvēku starpā. Un arī pienākumi vienam cilvēkam var būt visdažādākie. Mazajiem uzņēmumiem nav vajadzības algot atsevišķus cilvēkus, kuri kārto mārketinga lietas, grāmatvedību, piesaista klientus. Parasti darba apjomi ir tādi, ka ar visu var tikt galā daži cilvēki, kuri savā starpā sadala šīs jomas vai visi dara visu, kas konkrētajā brīdī ir nepieciešams. Tā var ietaupīt daudz līdzekļu.

Te gan jārēķinās, ka darba būs daudz, brīva laika maz. Uzņēmuma izveide ir grūta, tā prasa pacietību, jaunu lietu apguvi, iedziļināšanos jomās, ar kurām līdz šim vispār nav bijis saskares.

Viena no tādām jomām noteikti ir grāmatvedība, jo bez tās nekādi nevarēs legāli nodibināt uzņēmuma darbību. Tā ir saziņa ar attiecīgajām valsts institūcijām, uzņēmuma reģistrēšana, grāmatvedības uzskaite un visu vajadzīgo atskaišu iesniegšana. Mazajiem biznesiem, kur viss darbs gulstas uz vienu vai tikai dažiem cilvēkiem, noteikti neaizstājams palīgs būs ērti lietojama grāmatvedības programma, kurā var ērti veikt visas vajadzīgās darbības, ko attiecīgā uzņēmējdarbības veida dalībniekiem prasa valsts.

Grāmatvedības programma, kas ieguvusi plašu atsaucību mazo uzņēmēju vidū, ir Ekonts.lv. Tā ir tiešsaistes grāmatvedības programma, ko lietot var iemācīties arī tad, ja nav nekādu priekšzināšanu grāmatvedībā. Un tā tas ir ļoti daudziem jaunajiem uzņēmējiem. Bet uzņēmuma dibināšana un vadīšana ir lieliska iespēja praktiskā ceļā iemācīties ne to vien!